loading

2021.11.21 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Stańmy z pokorą przed Jezusem, naszym Królem i przedstawmy Mu nasze potrzeby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby pokornie i gorliwie wypełniał pragnienia swego Pana i Króla Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za przywódców państw, aby w swojej służbie wzorowali się na Chrystusie Królu, który stał się sługą sług.

3. Módlmy się za naszych pracodawców, przełożonych i osoby, które mają jakąkolwiek władzę nad nami, aby byli narzędziami królestwa Bożego na ziemi.

4. Módlmy się za osoby, które straciły poczucie własnej godności i wartości, aby odnalazły prawdę o sobie w Bogu i doświadczyły pocieszenia i podniesienia na duchu.

5. Módlmy się za zmarłych królów i głowy państw, aby odebrali nagrodę za swoją służbę i weszli do domu Króla królów.

6. Módlmy się za nas, abyśmy byli świadomi godności królewskiej i odziedziczyli Boże królestwo.

Jezusie, nasz Królu, zechciej przyjąć nasze błagania i okaż nam Twoją łaskę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.