loading

2021.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo Niepokalanej przedstawmy Jezusowi nasze modlitwy:

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

1. Prosimy Cię, Panie, za Kościół święty, aby na wzór Maryi nieustannie głosił światu Jezusa, jedynego Zbawiciela.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

2. Prosimy Cię, Panie, za nieszczęśliwe małżeństwa, aby w Bogu znalazły drogę do pojednania i pokoju.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

3. Prosimy Cię, Panie, za osoby, które zmagają się z pokusami przeciwko czystości, aby opierając się na Bogu, dążyły do świętości i pozostały nieskalane.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

4. Prosimy Cię, Panie, za kobiety, które wybrały Jezusa jako swego oblubieńca, aby świadectwo ich życia zachwycało i pociągało do Boga.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

5. Prosimy Cię, Panie, za zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swego domu.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas samych, abyśmy ufni w Bożą miłość i mądrość, wypełniali Jego wolę odnoszącą się do nas.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Jezusie, zrodzony z Dziewicy, prosimy, przyjmij nasze modlitwy i obdarz Twoimi łaskami. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.