loading

2021.12.26 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Do Boga, który jest źródłem i wzorem miłości, zanieśmy nasze błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby niewzruszenie bronił praw rodziny.

2. Módlmy się za mężczyzn, aby na wzór Józefa podejmowali swoje zadania z odwagą i troską o innych.

3. Módlmy się za kobiety, aby wzorem Maryi z pokojem i ufnością przyjmowały zaskakujące wydarzenia w ich życiu.

4. Módlmy się za dzieci, aby wzrastały w rodzinach pełnych pokoju i miłości.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby weszli do radości wiecznej.

6. Módlmy się za nas, aby Bóg uzdrowił nasze rany i uzdolnił do budowania relacji miłości z naszymi bliskimi.

Boże, który jesteś miłością, wysłuchaj naszych próśb i naucz nas kochać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.