loading

2022.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki Maryi zanieśmy nasze prośby do Miłosiernego Boga.

1. Za Ojca świętego, Franciszka, aby głosząc Dobrą Nowinę, prowadził wszystkich ludzi do Chrystusa, który jest naszym pokojem.

2. Za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje, których owocem będzie sprawiedliwość i pokój między narodami.

3. Za rodziny chrześcijańskie, aby żyły w miłości i pojednaniu, świadcząc o Bogu w swoich środowiskach.

4. Za małżeństwa pragnące mieć dzieci, aby otrzymały łaskę rodzicielstwa.

5. Za zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, aby cieszyli się pełnią życia, oglądając Boże oblicze.

6. Za nas tu obecnych, abyśmy jak Maryja z wiarą słuchali słowa Bożego i rozważali je w swoim sercu.

Miłosierny Boże, Ty znasz nasze pragnienia, wysłuchaj naszych próśb i przez wstawiennictwo Maryi udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.