loading

2022.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Do Dobrego Boga, który pragnie, aby życie każdego człowieka oświecało światło Chrystusa, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Za Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, aby żyli w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem i dzięki temu dawali żywe
świadectwo obecności Boga.

2. Za narody, które nie znają Chrystusa, aby przez posługę misjonarzy i misjonarek Pan obdarzył je łaską wiary.

3. Za osoby, które rozeznają powołanie misyjne, aby z odwagą poszły za Chrystusem.

4. Za podróżujących, aby bezpiecznie dotarli do celu swojej drogi.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby cieszyli się radością życia wiecznego.

6. Za nas tu obecnych, abyśmy dzięki słuchaniu Bożego słowa i przyjmowaniu Komunii Świętej żyli w bliskości Boga w naszej codzienności.

Boże, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, bądź uwielbiony za Twoją miłość, jaką nas obdarzasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.