loading

2022.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Do Dobrego Boga, który pragnie, aby życie każdego człowieka oświecało światło Chrystusa, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Za Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, aby żyli w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem i dzięki temu dawali żywe
świadectwo obecności Boga.

2. Za narody, które nie znają Chrystusa, aby przez posługę misjonarzy i misjonarek Pan obdarzył je łaską wiary.

3. Za osoby, które rozeznają powołanie misyjne, aby z odwagą poszły za Chrystusem.

4. Za podróżujących, aby bezpiecznie dotarli do celu swojej drogi.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby cieszyli się radością życia wiecznego.

6. Za nas tu obecnych, abyśmy dzięki słuchaniu Bożego słowa i przyjmowaniu Komunii Świętej żyli w bliskości Boga w naszej codzienności.

Boże, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, bądź uwielbiony za Twoją miłość, jaką nas obdarzasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY