loading

2022.01.09 – CHRZEST PAŃSKI

Dziękując Bogu za dar Jego umiłowanego Syna, zanieśmy do Niego nasze prośby.

1. Dla Papieża, o dar mądrości w nauczaniu o tajemnicy Trójcy Świętej.

2. Dla rządzących państwami, o światło Ducha Świętego w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

3. Dla przygotowujących się do przyjęcia chrztu świętego, o łaskę poznania miłości Bożej.

4. Dla trwających w grzechu, o otwarcie serc na zbawcze słowo Chrystusa.

5. Dla zmarłych, o dar życia wiecznego.

6. Dla nas samych, o głęboką wiarę w to, że w Jezusie jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi.

Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, który nieustannie pragniesz w nas przebywać, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli Cię wielbić na wieki.

Amen.