loading

2022.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Do Chrystusa, który zaprasza wszystkich do zażyłej relacji z Nim, wołajmy.

1. Panie Jezu, Ty czynisz Kościół głosicielem Twojej Ewangelii, umocnij wszystkich ochrzczonych w dawaniu świadectwa o Tobie.

2. Panie Jezu, Ty jesteś obecny pośród swojego ludu, umocnij prześladowanych za wiarę.

3. Panie Jezu, Ty kruszysz twarde ludzkie serca, umocnij nawracających się do Ciebie.

4. Panie Jezu, Ty objawiasz swoją miłość cierpiącym, umocnij chorych.

5. Panie Jezu, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, przyjmij do nieba naszych zmarłych.

6. Panie Jezu, Ty jesteś wierny swoim obietnicom, umocnij nasze powołanie do bliskości z Tobą.

Panie Jezu, który posyłasz swoich uczniów, by nieśli Dobrą Nowinę wszystkim ludom i narodom, wysłuchaj nas, abyśmy mogli nieustannie oddawać Ci chwałę razem z wszystkimi ludźmi, których wzywasz do zbawienia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.