loading

2022.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Do Chrystusa, który jest światłością oświecającą każdego człowieka, zanieśmy nasze prośby:

1. Panie, niech Twoje światło zajaśnieje w posłudze Ojca Świętego, Franciszka, aby pociągał wszystkich ludzi do wiary i oddania się Bogu.

2. Panie, niech Twoje światło zajaśnieje w każdej osobie konsekrowanej, aby świadczyła w swoim życiu o Twojej miłości.

3. Panie, niech Twoje światło zajaśnieje w sercach trwających w ciemności grzechu, aby żyły w czystości serca i Twojej łasce.

4. Panie, niech Twoje światło zajaśnieje w narodach spragnionych Boga, aby cieszyły się Twoim pokojem.

5. Panie, niech Twoje światło zajaśnieje dla wszystkich cierpiących w czyśćcu, aby oglądali Twoje oblicze pełne chwały.

6. Panie, niech Twoje światło zajaśnieje w naszym życiu, abyśmy prawdziwie byli Twoimi świadkami.

Panie Jezu, światłości świata, niech Tobie będzie cześć i chwała, bo dajesz nam oglądać Twoje zbawienie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.