loading

2022.02.14 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

Zgromadzeni przy stole słowa Bożego i Eucharystii przedstawmy Dobremu Bogu nasze prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby na wzór Świętych Cyryla i Metodego gorliwie głosili Ewangelię wszystkim narodom.

2. Módlmy się za rządzących krajami Europy, aby szanowali godność każdego człowieka.

3. Módlmy się za mieszkańców naszego kontynentu, aby szukali Boga i odnaleźli prawdziwe życie w Chrystusie.

4. Módlmy się za powołanych do prezbiteratu i życia konsekrowanego, aby pozostawili wszystko i przybliżali królestwo Boże.

5. Módlmy się za zmarłych, aby wraz ze świętymi uwielbiali Boga.

6. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy nakarmieni słowem i Ciałem Pańskim nieśli pokój wszystkim, z którymi się spotkamy.

Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że nas wysłuchujesz. Bądź błogosławiony za Twoją łaskę i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.