loading

2022.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Nasz Zbawiciel buduje swój Kościół na Piotrze
– Opoce i jego następcach. Wołajmy do Pana,
Dobrego Pasterza w naszych potrzebach.

1. Za papieża Franciszka, aby głosił słowem i życiem, że Jezus Chrystus jest Panem i Mesjaszem.

2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli żywymi przykładami wiary dla powierzonych sobie braci i sióstr.

3. Za poszukujących Boga, aby Pan objawił im swoją obecność we wspólnocie Ludu Bożego.

4. Za nieprzyjaciół Kościoła Świętego, aby poznali Ewangelię i przyjęli łaskę nawrócenia.

5. Za zmarłych polecanych naszej modlitwie, aby zamieszkali w przygotowanym dla nich domu Pana.

6. Za nas samych, abyśmy swoim życiem przyczyniali się do budowania jedności
Ciała Chrystusowego.

Panie Jezu, Ty sam budujesz i umacniasz swój
Kościół przez swoje sługi. Dobry Pasterzu, Tobie chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków.

Amen.