loading

2022.03.04 – ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Przez wstawiennictwo św. Kazimierza królewicza prośmy Syna Ojca Przedwiecznego o potrzebne łaski:

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

1. Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, prosimy Cię za Ojca Świętego (Franciszka), pozwól mu właściwie rozpoznawać znaki czasu, aby z gorliwością prowadził Twój Kościół do pełni życia i zbawienia.

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

2. Jezu Chryste, odblasku Ojca, prosimy Cię za wierzących w Ciebie, aby zachowując przykazania, stawali się świadkami Twojej miłości i przynosili obfity i trwały owoc.

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

3. Jezu Chryste, Królu narodów, prosimy Cię za rządzących, aby, za przykładem św. Kazimierza, potrafili umiejętnie łączyć zaangażowanie w sprawy publiczne z głębokim życiem duchowym.

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

4. Jezu Chryste, dobry Pasterzu, prosimy Cię za młodzież, aby z gorliwością szukała mądrości i podążała drogą Ewangelii.

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

5. Jezu Chryste, Miłości miłosierna, prosimy Cię, udziel wiecznej radości w Twoim królestwie tym, którzy już do Ciebie odeszli.

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

6. Jezu Chryste, korono wszystkich świętych, prosimy Cię, aby spotkanie z Tobą przemieniało nasze życie i czyniło nas coraz bardziej podobnymi do Ciebie.

     Zbawicielu świata, wysłuchaj nas.

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś, że o cokolwiek poprosimy Ojca w Twoje imię, da nam wszystko, wysłuchaj naszego wołania i umocnij naszą wiarę, abyśmy doświadczając Twojej dobroci, miłowali Cię z całego serca. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.