loading

2022.03.19 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo św. Józefa, któremu Bóg powierzył troskę o Świętą Rodzinę, prośmy o potrzebne łaski:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby w jego służbie Kościołowi Świętemu umacniała go opieka św. Józefa.

2. Módlmy się za rodziców i dzieci, aby św. Józef był dla nich przykładem w poszukiwaniu i wypełnianiu woli Bożej.

3. Módlmy się za ludzi pracujących, aby św. Józef był dla nich wzorem uczciwości i rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków.

4. Módlmy się za ludzi samotnych i opuszczonych, a zwłaszcza wdowy i sieroty, aby św. Józef pocieszał ich w utrapieniach i pomagał im we wszystkich sprawach doczesnych i wiecznych.

5. Módlmy się za konających, aby św. Józef, patron dobrej śmierci, umacniał ich swoją obecnością w ostatnich chwilach ziemskiego życia.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, aby św. Józef upraszał nam ufność i przekonanie, że wszystko otrzymujemy od Boga.

Boże, Ty w swojej mądrości wybrałeś św. Józefa na opiekuna Jezusa i Maryi, wysłuchaj nas dzięki Jego wstawiennictwu i spraw, abyśmy zawsze działali zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.