loading

2022.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Słowa Wcielonego zanośmy błagania do dobrego Ojca:

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby ukazywał wierzącym wartość ludzkiego życia.

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

2. Prosimy Cię za rządzących i ustanawiających prawo, aby ich celem była ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

3. Prosimy Cię za matki oczekujące potomstwa, aby z ufnością w sercu potrafiły przyjąć rozwijające się w nich nowe życie.

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

4. Prosimy Cię za dzieło duchowej adopcji, aby znalazło się jak najwięcej osób, które będą gotowe nieść modlitewną pomoc nienarodzonym dzieciom zagrożonym aborcją.

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

5. Prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za dzieci, którym odebrano życie, aby razem z aniołami i świętymi mogły uwielbiać Boga w niebie.

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

6. Prosimy Cię za nas uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy wpatrzeni w Maryję jak Ona w każdej chwili życia potrafili wielkodusznie i z hojnością odpowiadać na Boże zaproszenie do współpracy w Jego dziele zbawienia.

     Niech Matka Wcielonego Słowa wstawia się za nami.

Boże, Ojcze życia, wysłuchaj łaskawie naszego wołania. Niech Twój Święty Duch napełnia nasze serca Twoim światłem, abyśmy zawsze byli Ci ulegli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.