loading

2022.04.14 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

W ten święty wieczór, kiedy z wdzięcznością zasiadamy z Chrystusem do Paschalnej wieczerzy i towarzyszymy Mu w trwodze konania, przedstawmy Mu pragnienia i tęsknoty naszych serc:

1. Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, wspieraj nieustannie naszego papieża Franciszka oraz wszystkich biskupów, aby prowadzili wspólnotę wierzących drogami miłości i zawierzenia Bogu.

2. Chryste, który powołałeś Apostołów, spraw, aby ci, których wezwałeś do całkowitego oddania się Tobie przez przyjęcie sakramentu święceń, wszędzie świadczyli o Tobie słowem i czynem.

3. Chryste, który przyjąłeś postać Sługi, wspieraj nasze rodziny, aby wychowywały swoje dzieci do umiłowania Eucharystii i uczyły szacunku do kapłaństwa.

4. Chryste, który jesteś Chlebem żywym, umacniaj dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Twoje Ciało pod postacią chleba, niech zawsze trwają w niewinności serca.

5. Chryste, który jesteś Barankiem ofiarnym, wspomnij na naszych zmarłych, którzy karmili się Ciałem i Krwią Twoją, i dopuść ich do udziału w Twoim królestwie w niebie.

6. Chryste, który nas nieustannie pouczasz, wejrzyj na naszą wspólnotę [parafialną], aby przeniknięta tajemnicą Ostatniej Wieczerzy doceniała wartość Eucharystii i żyła nią każdego dnia.

Panie, który nam dałeś swoje Ciało i Krew, jako pokarm w drodze do wieczności, wysłuchaj naszego wołania, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.