loading

2022.04.26 – ŚW. WOJCIECHA

Zanieśmy nasze prośby do dobrego Boga, którego św. Wojciech był wiernym świadkiem i całym swoim życiem głosił Jego słowo:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby umocniony świadectwem męczenników niestrudzenie głosił Prawdę po wszystkie krańce ziemi.

2. Módlmy się za wszystkich biskupów, a zwłaszcza za naszego biskupa ordynariusza N., (i jego biskupów pomocniczych), aby za przykładem św. Wojciecha, biskupa i męczennika, z gorliwością troszczyli się o powierzonych im wiernych.

3. Módlmy się za ludzi prześladujących chrześcijan i inne osoby ze względu na wiarę, kolor skóry czy pochodzenie społeczne, aby Bóg udzielił im łaski nawrócenia serca i przemienił ich w naśladowców swojego Syna.

4. Módlmy się za mieszkańców naszej Ojczyzny, aby wartości ewangeliczne były dla wszystkich wyznacznikiem praw i życia wszystkich.

5. Módlmy się za konających, aby w ostatnich chwilach swojego życia opowiedzieli się za Jezusem Chrystusem i zostali włączeni do grona zbawionych.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zdolni tracić nasze życie dla królestwa niebieskiego, a przez to wydawali obfity plon na życie wieczne.

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, biskupa. Wysłuchaj nas i spraw, prosimy, aby jego wstawiennictwo umacniało nas w wiernym naśladowaniu Twojego Syna w całym naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.