loading

2022.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Wielbiąc Boga za dar świętości, którą obdarzył swoją Matkę i Królową naszego narodu, z ufnością powierzmy Mu nasze prośby.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

1. Powierzamy Ci, Boże, Kościół w Polsce, niech wpatrzony w Maryję, naszą Królową, towarzyszy wiernym w drodze do pełnego zjednoczenia z Tobą.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

2. Powierzamy Ci, Boże, rządzących naszym krajem, niech szanują Boże prawo i strzegą ustawodawstwa, które będzie stało na straży ludzkiej godności i pełnej ochrony każdego życia.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

3. Powierzamy Ci, Boże, wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny, niech strzegąc swojego dziedzictwa, nie odmawiają pomocy innym ludziom, którzy właśnie w naszym kraju jej szukają.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

4. Powierzamy Ci, Boże, nasze rodziny, niech będą miejscem, w którym dorośli i dzieci nieustannie wzrastają we wzajemnym szacunku, otaczając się troską i miłością.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

5. Powierzamy Ci, Boże, wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę, niech radość przebywania z Tobą będzie ich wieczną nagrodą.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

6. Powierzamy Ci, Boże, nas samych, zgromadzonych wokół eucharystycznego stołu, niech każdy z nas jak Maryja pielęgnuje i zachowuje w sercu usłyszane słowo Boże.

     Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

Boże, Ty uczyniłeś Maryję naczyniem pełnym Twojej łaski, wysłuchaj nas, gdy razem z Nią do Ciebie wołamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.