loading

2022.05.09 – ŚW. STANISŁAWA

Przez wstawiennictwo św. Stanisława biskupa i męczennika przedstawmy Bogu nasze prośby w intencjach Kościoła i naszej ojczyzny:

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy Cię, Panie, za pasterzy Kościoła, aby za przykładem św. Stanisława i innych świętych biskupów byli wiarygodnymi i odważnymi świadkami Twojej Ewangelii.

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy Cię, Panie, za tych, którym powierzyłeś troskę o innych ludzi, aby zawsze na pierwszym miejscu troszczyli się o dobro powierzonych im osób, nie zaniedbując troski o własne dobro i zbawienie.

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy Cię, Panie, za rodziców, aby mądrze i cierpliwie towarzyszyli swoim dzieciom na drodze ich duchowego i ludzkiego dojrzewania aż do osiągnięcia pełni człowieczeństwa.

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy Cię, Panie, za ludzi, którzy prześladują i wykorzystują innych do swoich celów, aby zrozumieli zło swojego działania i odstępując od niego, wynagrodzili wyrządzane innym krzywdy.

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy Cię, Panie, za ludzi, którzy zginęli z powodu prześladowania za wiarę, aby przyjęci do królestwa niebieskiego wstawiali się za tymi, którzy wciąż jeszcze, na ziemi, walczą w obronie swojej wiary i wyznawanych wartości.

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza, abyśmy nigdy nie lękali się świadczyć o naszej przynależności do Ciebie.

     Przez wstawiennictwo świętych wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu, Królu męczenników, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy za przykładem św. Stanisława biskupa mężnie trwali przy Tobie aż do końca naszego ziemskiego życia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.