loading

2022.05.29 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

W dzisiejszej liturgii został wskazany cel naszego życia, dlatego z ufnością prośmy naszego Pana i Boga o te wszystkie dary, które mogą nam pomóc go osiągnąć.

1. Módlmy się za Ojca Świętego i zjednoczone z Nim kolegium biskupów, aby ich świadectwo życia i głoszona nauka wskazywały współczesnym ludziom wiarygodną drogą do spotkania z Bogiem w Niebieskim Jeruzalem.

2. Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby całe ich życie było uwielbieniem Boga, który okazuje swoją moc w codzienności.

3. Módlmy się za mieszkańców naszej ojczyzny, aby wypełniając powierzone im zadania tu na ziemi, nieustannie pamiętali o tym, że nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie i do niej mamy zmierzać.

4. Módlmy się za wszystkich, którzy musieli opuścić swoje domy i kraje, w których się urodzili, aby jako uchodźcy i migranci znaleźli nie tylko schronienie i pomocnych ludzi, lecz przede wszystkim nowy dom i bezpieczne miejsce do zamieszkania i pokojowego współżycia z innymi.

5. Módlmy się za tych, którzy musieli umierać z dala od domu i ojczyzny, aby w domu Ojca w niebie znaleźli przygotowane dla nich mieszkanie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w niebo nie zaniedbywali wiernego realizowania obowiązków swego stanu.

Wysłuchaj nas, Panie, nasz Boże i Ojcze, i doprowadź do Twojego domu, w którym razem z Tobą będziemy mogli królować i uwielbiać Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.