loading

2022.06.05 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wraz z apostołami i Maryją, którzy trwali razem na modlitwie w Wieczerniku, przedstawmy Bogu prośby, które rodzą się w naszych sercach.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

1. Niech Kościół na drodze Nowej Ewangelizacji rozeznaje natchnienia i będzie posłuszny prowadzeniu Ducha Świętego.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

2. Niech Duch Święty, który zjednoczył w dzień Pięćdziesiątnicy ludzi z różnych stron świata, doprowadzi do pojednania zwaśnione narody, a w ludzkich sercach rozleje Boży pokój.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

3. Niech Ci, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, otworzą się na dary Ducha Świętego i umocnią więź z Kościołem.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

4. Niech dzięki sakramentowi pokuty i pojednania, Ci, którzy od Ciebie odeszli, powróci do przyjaźni z Tobą.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

5. Niech zmarli, którzy mocą Ducha Świętego zostali przyobleczeni na chrzcie świętym w nowego człowieka, znajdą się wśród zaproszonych na Gody Baranka.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

6. Niech każdy z nas tu obecnych odkrywa swoje powołanie do stawania się świadkiem Twojej miłości w swojej rodzinie, miejscu pracy i wszędzie tam, gdzie nas posyłasz.

     Panie, do Ciebie wołamy, prosimy, wysłuchaj nas!

Wysłuchaj, Panie, naszego wołania zanoszonego do Ciebie zgodnie z pragnieniami, które Twój Duch wzbudza w naszych sercach. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.