loading

2022.06.06 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

Bogu, który uczynił Maryję Matką swojego Kościoła, przedstawmy przez Jej wstawiennictwo prośby w intencji naszej parafii i diecezji.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

1. Prosimy Cię, Panie, za nasz Kościół diecezjalny, aby administrowanie dobrami służyło pierwszemu powołaniu, jakim jest posłuszeństwo Twojej woli i dążenie do jej wypełnienia.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

2. Prosimy Cię, Panie, za narzeczonych, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa, aby swoje przymierze i rodzinę budowali na Bożym fundamencie.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

3. Prosimy Cię, Panie, za ludzi cierpiących głód, biedę i niesprawiedliwość, aby mogli znaleźć godziwe warunki życia.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

4. Prosimy Cię, Panie, za bezrobotnych, aby mogli znaleźli pracę i dzięki temu odnaleźć sens swojego życia.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

5. Prosimy Cię, Panie, za naszych bliskich zmarłych, aby wraz z Maryją Matką Kościoła mogli uwielbiać Cię wraz z aniołami w niebie.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas, członków naszej wspólnoty (parafialnej), abyśmy byli odpowiedzialni i zaangażowani na rzecz dobra wspólnego.

     Niech wszystkie narody chwalą Ciebie, Boże.

Boże, Ty w Maryi ukazujesz nam, jak wielkiesą cuda Twojej łaski, wysłuchaj naszych próśb i uczyń nas posłusznymi Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.