loading

2022.06.09 – JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Uczestnicząc w Ofierze naszego Pana, słuchając Jego słowa, zwróćmy się z ufnością do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Boga Ojca.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

1. Panie, prosimy Cię za współczesnych chrześcijan, aby nie lękali się być znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

2. Panie, prosimy Cię za papieża Franciszka, aby głoszone przez niego orędzie było nie tylko słuchane, ale i realizowane.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

3. Panie, prosimy Cię o dar jedności i pokoju dla zwaśnionych rodzin i ludzi trwających w różnych konfliktach.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

4. Panie, prosimy Cię, aby udział świeckich w powszechnym kapłaństwie pomógł im na nowo odkryć królewską godność chrześcijan.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

5. Panie, prosimy Cię za naszych zmarłych, aby dzięki modlitewnej pomocy tych, którzy jeszcze pozostają na ziemi, mogli jak najszybciej dostąpić udziału w Twojej chwale w niebie.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

6. Panie, prosimy Cię, aby osoby z naszej wspólnoty odpowiedzialnie spełniały swoje życiowe powołanie: do życia kapłańskiego, konsekrowanego i małżeńskiego.

     Chryste, Kapłanie na wieki, wysłuchaj nas.

Chryste, Kapłanie na wzór Melchizedeka, przedstaw nasze prośby Ojcu Przedwiecznemu i racz przemieniać Twoje sługi w gorejące pochodnie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.