loading

2022.06.12 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Bogu, który zechciał objawić człowiekowi misterium swojej miłości, przedstawmy intencje naszych serc.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię, Boże, aby Kościół, w życiu swoich wiernych był odblaskiem Twojej świętości.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

2. Prosimy Cię, Boże, aby w świecie, w którym żyjemy, prawda i dobro zwyciężały w walce ze złem.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

3. Prosimy Cię, Boże, aby małżonkowie, przeżywając swoją wzajemną relację, uczyli się budować ją na wzór więzi, które istnieją pomiędzy poszczególnymi Osobami Trójcy Świętej.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

4. Prosimy Cię, Boże, aby dzieci pielęgnowały przyjaźń z Twoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, a ich rodzice byli pierwszymi nauczycielami wiary.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

5. Prosimy Cię, Boże, aby nasi bliscy zmarli, zwłaszcza polecani w tej Mszy św., mogli oglądać Twoje oblicze twarzą w twarz.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

6. Prosimy Cię, Boże, aby udział w Eucharystii stawał się źródłem naszego codziennego trwania w jedności z Tobą.

     Trójjedyny Boże, wysłuchaj nas.

Boże w Trójcy jedyny, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby całe nasze życie było oddawaniem Ci chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.