loading

2022.06.16 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Dziękując Bogu za to, że w znaku Chleba chciał zostać z nami, z pokorą zawierzmy Mu nasze prośby.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

1. Prosimy Cię, aby świętość Twojego Kościoła wypływała z wiernego trwania w szkole Eucharystii.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

2. Prosimy Cię za biskupów i prezbiterów, aby sprawowane przez nich sakramenty przemieniały ich życie oraz życie tych, do których są posłani.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

3. Prosimy Cię za dzieci, które, w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego, aby ich przyjaźń z Bogiem trwała całe życie.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

4. Prosimy Cię za zmarłych, którzy za życia karmili się Bożym Ciałem, aby mogli brać udział w wiecznej uczcie Pana w niebie.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

5. Prosimy Cię za osoby z naszej wspólnoty (parafialnej), które nie czują potrzeby uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, aby przyjęły Boże zaproszenie.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu.

Panie Jezu, niech nasze prośby dotrą do Ciebie, a dzięki uczestnictwu w Twojej Ofierze, staniemy się zdolni do składania siebie w ofierze w naszym codziennym życiu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.