loading

2022.06.23 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Najwyższemu Bogu, którego wielkość i piękno jaśnieje pośród Jego wyznawców i męczenników, przedstawmy nasze prośby.

     Ojcze, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas.

1. Niech nasi duszpasterze z zaangażowaniem i odwagą świadczą o Bożej miłości.

     Ojcze, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas.

2. Niech każdy człowiek żyjący na ziemi dostrzega piękno stworzonego świata i dziękując za nie Bogu, uczy się z niego odpowiedzialnie korzystać.

     Ojcze, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas.

3. Niech chrześcijańskie rodziny będą pierwszą szkołą wiary dla dzieci.

     Ojcze, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas.

4. Niech nasi zmarli, zwłaszcza ci, którzy zginęli wskutek wojen czy tragicznych wypadków, zostaną włączeni w poczet zbawionych.

     Ojcze, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas.

5. Niech każdy z nas nie ustaje w szukaniu i realizowaniu woli Bożej w swoim życiu na wzór św. Jana Chrzciciela.

     Ojcze, do Ciebie się uciekamy, wysłuchaj nas.

Boże, Ty od wieków przygotowywałeś świat na przyjście swego Jednorodzonego Syna. Wysłuchaj naszego wołania i przemieniaj nasze serca, aby były przygotowane na Jego powtórne przyjście. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.