loading

2022.06.24 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Adorując przebite, gorejące miłością Serce naszego Pana, razem prośmy.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

1. Wspomóż Kościół, aby był solą ziemi i płonął żywą wiarą we współczesnym świecie.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

2. Błogosław misjonarzom, aby wsparci łaską, byli świadkami Bożego miłosierdzia na krańcach świata.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

3. Obdarz mądrością i cierpliwością szafarzy sakramentu pokuty i pojednania.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

4. Daj łaskę nawrócenia osobom, które odeszły od Kościoła bądź straciły nadzieję.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

5. Spraw by śmierć, dla tych, którzy się zagubili w życiu, była chwilą odnalezienia ich przez Dobrego Pasterza.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

6. Chroń nas, abyśmy nie potępiali, ale szukali zgody, dialogu i porozumienia.

     Jezu, Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami.

Jezu cichy i pokornego Serca, wysłuchaj nas i uczyń serca nasze według Serca Twego. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.