loading

2022.06.25 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Uwielbiając Pana w cudach Jego łaski, przedstawiajmy Mu również nasze potrzeby i prośby.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

1. Prowadź, Panie, Twój Kościół, aby w świecie chaosu i moralnego relatywizmu był ostoją dla współczesnego człowieka.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

2. Spraw, Panie, aby każde poczęte życie ludzkie mogło się rozwijać w łasce u Boga i u ludzi.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

3. Wspieraj, Panie, szkoły i instytucje, które kształcą oraz wychowują, aby służyły prawdziwemu dobru i rozwojowi młodego człowieka.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

4. Strzeż, Panie, dzieci porzuconych i opuszczonych czy zaniedbanych przez ich rodziców lub opiekunów, aby dzięki pomocy ludzi dobrej woli mogły dojrzewać do dobrego wejścia w dorosłe życie.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

5. Przyjmij, Panie, naszych zmarłych do swego królestwa, aby ci, którzy szukali Boga za życia, zostali przez Niego odnalezieni w chwili śmierci.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

6. Otwieraj, Panie, nasze serca na działanie Twojej łaski, abyśmy jak Maryja zachowywali w sercu i życiu przesłanie Ewangelii.

     Jezu, Synu Maryi, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, Ty byłeś poddany Maryi i Józefowi, niech nasze życie i prośby, które do Ciebie zanosimy, będą wyrazem posłuszeństwa woli Twojego Ojca. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.