loading

2022.06.29 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Jako cząstka wspólnoty Kościoła, którego fundamentem jest wyznanie wiary złożone przez Świętych Apostołów Piotra i Pawła, zwróćmy się do naszego Mistrza i Pana:

1. Za Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, aby pomimo nieraz skromnych i ubogich środków nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny.

2. Za Kościół podzielony, aby modlitwa Chrystusa o jedność pozwoliła poróżnionym chrześcijanom na nowo wspólnie celebrować Eucharystię.

3. Za Kościół prześladowany, aby żył wiarą, że nic nie zdoła go odłączyć od miłości Boga.

4. Za Kościół cierpiący, aby – na wzór Apostoła Narodów – uczestniczył w Męce Chrystusa dla dobra Jego członków.

5. Za Kościół oczyszczający się, aby oczekując na wybawienie nieustannie wysławiał Boga.

6. Za Kościół pielgrzymujący, którego częścią jest nasza wspólnota, aby każde z jego dzieci świadczyło, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego.

Panie, umocnij nasze pragnienia w dążeniu do tego, co w górze, i wysłuchaj próśb, które z ufnością Tobie przedstawiliśmy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

jest