loading

2022.07.22 – ŚW. MARII MAGDALENY

Chrystusa Pana, który we Mszy Świętej uobecnia dla nas swoją Śmierć i Zmartwychwstanie, prośmy wraz ze świętą Marią Magdaleną.

1. Módlmy się za Kościół, aby wzorem Świętej Marii Magdaleny niósł wszystkim orędzie Zmartwychwstania.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby dbali o dobro powierzonych im ludzi.

3. Módlmy się za poniżonych i upadających, aby mieli nadzieję w Chrystusie, który uwalnia z grzechów.

4. Módlmy się za dzieci porzucone przez rodziców, aby w życiu spotkały świadków Chrystusowej miłości i bezinteresownego poświęcenia.

5. Módlmy się za zmarłych przebywających w czyśćcu, aby dostąpili życia wiecznego, wysłużonego przez Krew Chrystusa.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie ustali w miłości do Boga i w modlitwie.

Panie Jezu, Magdalenie okazałeś wyjątkową miłość, zechciej okazać ją również nam i tym, do których nas posyłasz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.