loading

2022.07.23 – ŚW. BRYGIDY

Obchodząc święto św. Brygidy, która trwała przy Chrystusie, jak latorośl w winnym krzewie, módlmy się wraz z Nią do Boga:

1. W intencji papieża, biskupów i prezbiterów, aby jako słudzy Boży gorliwie wypełniali posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

2. W intencji narodów Europy, aby nie odrzucały i nie zaniedbywały wartości wynikających z ich chrześcijańskich korzeni.

3. W intencji młodych małżeństw, aby problemy, które muszą pokonać, budując rodzinę, umacniały ich miłość, szacunek i wzajemne oddanie.

4. W intencji kobiet, aby jak św. Brygida wykorzystywały wszystkie dane im charyzmaty dla czynienia świata lepszym i piękniejszym.

5. W intencji zmarłych, aby otrzymali od Boga łaskę miłosierdzia i nagrodę za swoje dobre czyny.

6. W intencji nas samych, abyśmy pragnęli zjednoczenia z Chrystusem i czynili to, co się Jemu podoba.

Boże, w Twoim ręku są losy Kościoła i świata, dlatego z ufnością prosimy Cię, abyś, dzięki wstawiennictwu Świętej Brygidy udzielił wszystkim ludziom obfitych łask. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.