loading

2022.07.26 – ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Świadomi własnych słabości i odpowiedzialności za innych módlmy się, wzywając wstawiennictwa Świętych Joachima i Anny:

1. Módlmy się za pasterza naszej diecezji, aby jak dobry ojciec troszczył się o zbawienie i pomyślność powierzonego mu ludu Bożego, któremu przewodniczy.

2. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby kierowali się mądrością i sprawiedliwością wobec wszystkich obywateli.

3. Módlmy się za rodziny dotknięte kryzysem i zagrożone rozpadem, aby zaufały Bogu, który może rozpalić gasnącą miłość.

4. Módlmy się za bezrobotnych, aby nie ustawali w poszukiwaniu pracy i całym sercem zaufali Bożej Opatrzności.

5. Módlmy się, aby zmarli, najbardziej potrzebujący teraz naszej modlitwy, mogli połączyć się z Bogiem w wieczności.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy uważnie słuchali słowa Bożego, pochylali się nad Nim i wydali obfity plon świętości przez bezinteresowne czyny miłości.

Panie Boże, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy w naszym życiu wierni szli za Jezusem, naszym Mistrzem i Panem. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.