loading

2022.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Mając pragnienie słuchania Syna Bożego i wytrwania przy Nim do końca, módlmy się:

1. Za papieża, biskupów i kapłanów, aby silni wiarą głosili Chrystusa całemu światu.

2. Za ludzi przeżywających kryzysy wiary, aby ten trudny czas w ich życiu zaowocował dojrzałością relacji z Panem Bogiem.

3. Za wypoczywających na wakacjach, aby czas odpoczynku wzmocnił ich siły i więzi z Bogiem.

4. Za niewierzących, aby otwierali swoje serca i umysły na uczciwe poszukiwanie prawdy.

5. Za prześladowanych z powodu wiary i przekonań religijnych, aby Duch Święty umacniał ich w odważnym świadectwie życia.

6. Za nas samych, abyśmy pamiętali o Bożej mocy, która pragnie wzmocnić naszą słabość.

Jezu umiłowany przez Ojca, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli uwielbiać Cię w wieczności bez końca, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.