loading

2022.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo „Niewiasty obleczonej w słońce” prośmy Boga o potrzebne łaski:

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

1. Panie, umocnij papieża, biskupów i prezbiterów w czytelnym świadectwie życia według Ewangelii i odważnym przypominaniu jej wymagań.

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

2. Panie, zachowaj naszą ojczyznę w katolickiej wierze, przymnóż Polakom miłości do ojczyzny i pomóż nam lepiej żyć.

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

3. Panie, błogosław polskim żołnierzom, aby dbali o honor i dobre imię narodu oraz byli wierni tradycjom religijnym i patriotycznym.

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

4. Panie, obdarzaj pielgrzymów przybywających do sanktuariów maryjnych potrzebnymi łaskami.

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

5. Panie, daj łaskę nieba poległym w obronie ojczyzny, aby razem z Najświętszą Maryją Panną mogli oglądać Twoje oblicze.

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

6. Panie, dopomóż nam z wiarą patrzeć w przyszłość i ufnie spełniać Twoją wolę, aby kiedyś odnaleźć swoją Ojczyznę w niebie.

     Niech Wniebowzięta wstawia się za nami

Wszechmogący Boże, Ty w chwale Maryi Wniebowziętej ukazujesz nam cel naszego życia, wspieraj nas i wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.