loading

2022.08.26 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej zanieśmy do Boga nasze prośby:

1. Za Kościół święty – o życie Słowem Bożym na wzór Maryi.

2. Za naszą Ojczyznę – o właściwe miejsce dla Boga i Maryi w przestrzeni publicznej i w sercach wszystkich Polaków.

3. Za małżeństwa i rodziny – o miłość, która przezwycięży wszystkie nieporozumienia i problemy.

4. Za pielgrzymujących na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych – o umocnienie w wierze i uczenie się od Maryi zaufania Bogu i Jego woli.

5. Za zmarłych – o odpuszczenie win i zaproszenie na ucztę życia wiecznego.

6. Za nas samych – o łaskę posłuszeństwa Bogu i Jego Matce, która prowadzi nas do Swego Syna.

Panie Boże, wysłuchaj naszego wołania, które zanosimy, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie i udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen