loading

2022.09.08 – NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kontemplując w Maryi tajemnicę uprzedzającej miłości Boga wobec nas, z ufnością polecajmy Bożej Opatrzności wszystkie nasze sprawy:

1. Razem z Maryją, którą Bóg ustanowił Matką, Mistrzynią i Królową Apostołów, módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby każdego dnia pogłębiali swoją relację z Jezusem, naszym Mistrzem.

2. Razem z Maryją, którą Bóg zachował od grzechu pierworodnego, módlmy się za pasterzy Kościoła, aby z gorliwością troszczyli się o własne uświęcenie oraz troszczyli się o rozwój wiary wszystkich wyznawców Chrystusa.

3. Razem z Maryją, której Bóg od początku zapragnął i przewidział w swoim planie miłości wobec świata, módlmy się za wszystkie poczęte, a jeszcze nienarodzone dzieci, aby od początku cieszyły się uznaniem ich ludzkiej godności i mogły przyjść na świat zgodnie z wolą Bożą.

4. Razem z Maryją, która pod krzyżem stała się matką ludzkości, módlmy się za powołanych do życia konsekrowanego, aby oddając się w macierzyńską opiekę Matki Zbawiciela, w Niej samej odnajdywali najwyższy wzór naśladowania Jezusa i służby Bogu i ludziom.

5. Razem z Maryją, która oręduje za nami teraz i w godzinę naszej śmierci, módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby dostąpili miłosierdzia Bożego i na wieki radowali się oglądaniem Jego oblicza.

6. Razem z Maryją, która stała się Przybytkiem Wcielonego Słowa i z której narodził się Chrystus w ludzkim ciele, módlmy się za nas samych, aby Niepokalana Matka Kościoła wciąż nas prowadziła i pomagała nam coraz bardziej upodabniać się do Jej Syna, tak by w nas i przez nas mogło się rozwijać Jego królestwo.

Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze, który w tajemnicy narodzenia Najświętszej Maryi Panny dałeś nam obietnicę, przygotowanie i owoc zbawienia dokonanego przez Jezusa, Twojego Syna. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.