loading

2022.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Polecając się macierzyńskiej miłości i wstawiennictwu Maryi, włączonej w jedyną Ofiarę Krzyża Chrystusa, przedstawmy Bogu Ojcu nasze pokorne prośby:

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy Cię za członków Kościoła, którzy modlitwą i czynem podejmują wynagradzanie Bogu za grzechy nasze i całego świata, aby nieustanne orędownictwo Maryi umacniało ich w pewności przyszłej chwały.

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy Cię za matki bolejące nad losem swych dzieci, aby trwając razem z Maryją pod krzyżem Jej Syna, wypraszały swoim dzieciom nawrócenie i przemianę serca.

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy Cię za ludzi dotkniętych cierpieniem: chorych, samotnych, bezdomnych i biednych, aby przeżywane cierpienie prowadziło ich do umocnienia w wierze i doprowadziło do radykalnej zmiany ich życia.

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy Cię za osoby, które towarzyszą cierpiącym i same przez to współcierpią, aby poczucie bezradności wobec bólu prowadziło ich do odejmowania cierpliwej posługi i żarliwej modlitwy za swoich podopiecznych.

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, którzy w Krzyżu Chrystusa upatrywali nadzieję zbawienia, aby Jezus i Jego Bolesna Matka wprowadzili ich do raju, pozwalając im poznać tajemnicę Bożego miłosierdzia.

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy w obliczu rzeczywistości krzyża w naszym codziennym życiu, dzięki macierzyńskiej opiece Matki Bożej Bolesnej, umacniali się w wierze.

     Przez bolejące Serce Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

Wszechmogący Boże, z Twojej woli Maryja dzieliła odkupieńczy ból Chrystusa, wysłuchaj naszego wołania i udziel Twoim wierzącym łaski trwania wraz z Maryją, naszą Matką, przy Krzyżu Chrystusa, Twojego Syna, aby mieć udział w radości Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.