loading

2022.10.30 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Bóg we Wcieleniu swego Syna stał się Emmanuelem – Bogiem z nami, a w tajemnicy Kościoła, w mocy Ducha Świętego sam mieszka w swoich wierzących. Dlatego wołajmy do Niego z ufnością:

1. Módlmy się za Kościół, aby stawał się dla świata arką, w której wszyscy ludzie dojdą do poznania Trójjedynego Boga i osiągną zbawienie.

2. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby pełnione obowiązki przeżywali jako służbę jedynemu Bogu i powierzonej ich trosce społeczności.

3. Módlmy się za architektów, budowniczych i wszystkich wykonawców, dzięki którym powstał nasz kościół, a także za wszystkich duszpasterzy, którzy tutaj pracowali dla naszego duchowego dobra, aby sam Bóg stał się dla nich nagrodą i radością.

4. Módlmy się za wszystkie osoby, które przez modlitwę, ofiarę i konkretne czyny wspierają naszą wspólnotę (parafialną) i dbają o zaspokojenie jej różnorodnych potrzeb, aby Bóg swoją łaską wynagrodził podejmowane działania.

5. Módlmy się szczególnie za zmarłych, którzy w tym kościele przystępowali do sakramentów i uczestniczyli w Mszy św., aby dzięki Bożemu miłosierdziu zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę liturgiczną i parafialną, aby w każdym z nas wzrastała świadomość, że karmiąc się wspólnie słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Chrystusa, stajemy się prawdziwie Jego Ciałem i żywą świątynią Boga w świecie.

Boże, nasz Ojcze, Ty tworzysz z nas jedno ciało i jednego ducha, udzielaj nam nieustannie swej łaski i wysłuchaj nas, abyśmy stawali się prawdziwym przybytkiem Twojej obecności i świadkami Twego zbawczego działania w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.