loading

2022.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zostaliśmy wezwani do królowania w chwale niebieskiej. Dlatego, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, którzy już osiągnęli pełnię zbawienia, zanośmy prośby do Tego, który jest Święty:

1. Ojcze Święty, prosimy Cię za papieża [Franciszka], biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim życiem wskazywali wiernym drogę do osiągnięcia świętości.

2. Ojcze Święty, prosimy Cię za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczając ucisku, mocno trwali w wyznawanej wierze i stawali się ludźmi błogosławieństw.

3. Ojcze Święty, prosimy Cię za kraje, w których toczą się wojny, aby wstawiennictwo świętych wyjednało im pokój i przebaczenie doznanych krzywd.

4. Ojcze Święty, prosimy Cię za ubogich i potrzebujących, aby w Tobie pokładając całą ufność, otrzymali pomoc i konieczne do życia środki materialne.

5. Ojcze Święty, prosimy Cię za naszych zmarłych, aby obmyci we krwi Baranka mogli dostąpić pełni oglądania Twojej chwały.

6. Ojcze Święty, prosimy Cię za nas zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy wsłuchani w Kazanie na Górze pojęli, że każdy z nas jest wezwany do osiągnięcia przeznaczonej mu świętości.

Boże Ojcze, Ty przenikasz nas pragnieniem zjednoczenia się z tymi, którzy cieszą się oglądaniem Twojego oblicza. Wpatrzeni w przykład ich życia prosimy, wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy się stali uczestnikami chwały, w której przebywasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.