loading

2022.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Boga, który żyje i króluje przez wszystkie wieki, prośmy o miłosierdzie dla zmarłych i potrzebne łaski dla żyjących:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby nieustannie przybliżali wierzącym tajemnice życia wiecznego i zmartwychwstania.

2. Módlmy się za zmarłych szafarzy Bożych tajemnic: biskupów, prezbiterów, diakonów, aby mieli udział w tej rzeczywistości, której posługiwali.

3. Módlmy się za zmarłych, którzy w czasie ziemskiego życia pełnili ważne obowiązki państwowe, aby dostąpili przebywania po prawicy Boga w niebie.

4. Módlmy się zmarłych poległych w obronie naszej Ojczyzny, aby ci, którzy własne życie poświęcili dla dobra narodu, zostali włączeni do grona zbawionych.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy pamiętając o tym, że nasze życie po śmierci zmienia się, ale nie kończy, zawsze modlili się za tych, którzy już odeszli z tego świata.

Dobry Ojcze, Ty dajesz nam czas życia na ziemi, abyśmy dobrze przygotowali się do przebywania w królestwie niebieskim. Prosimy, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.