loading

2022.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Wdzięczni za dar Kościoła, w którym jesteśmy żywymi i wybranymi kamieniami, wołajmy do Boga, który nieustannie napełnia nas swymi darami:

1. Boże, nasz Ojcze, obdarz swój Kościół pełnią mądrości i poznania prawd ewangelicznych, aby wierny Tobie rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem.

2. Boże, nasz Ojcze, obdarz papieża [Franciszka], biskupów i prezbiterów wiarą, nadzieją i miłością, aby naśladując Jezusa Chrystusa, stawali się przykładem dla wszystkich wiernych.

3. Boże, nasz Ojcze, obdarz artystów tworzących sztukę sakralną wyczuciem piękna i świętości, aby przez swoje dzieła pomagali ludziom naszych czasów zgłębiać wartości duchowe.

4. Boże, nasz Ojcze, obdarz wszystkich chorych i cierpiących żywą nadzieją, aby czuli się żywą cząstką Twojego Kościoła.

5. Boże, nasz Ojcze, obdarz konających swoim miłosierdziem, aby Ci, którzy za życia włączyli się w budowanie Twojego Kościoła na ziemi, mogli przebywać z Tobą w królestwie niebieskim.

6. Boże, nasz Ojcze, obdarz nas gorliwością i zaangażowaniem w życie naszej wspólnoty parafialnej, abyśmy gromadząc się w imię Jezusa, z miłością przekazywali wszystkim Dobrą Nowinę.

Boże, Ty powołując nas do wspólnoty Kościoła, pozwoliłeś się nazywać Ojcem, dlatego wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam tych łask, które są nam konieczne, abyśmy mogli osiągnąć pełnię zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.