loading

2022.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Umocnieni Słowem Bożym i wdzięczni za niepodległość naszego narodu, z ufnością zanieśmy modlitwy do Bożego tronu:

1. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby ciesząc się wolnością, prowadził wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny do coraz większej wierności Bogu.

2. Módlmy się za mieszkańców naszego kraju, aby dziękując za odzyskanie niepodległości, kształtowali swoją przyszłość, nie zapominając o chrześcijańskich korzeniach naszej kultury i narodowości.

3. Módlmy się za sprawujących władzę w Polsce, aby służąc dobru wspólnemu, dbali o sprawiedliwość i pokój.

4. Módlmy się za ludzi młodych wchodzących w dorosłe życie, aby przez naukę i pracę coraz bardziej odpowiedzialnie podejmowali swoje obowiązki obywatelskie.

5. Módlmy się za poległych w walce o niezawisłość naszego kraju, aby ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i ojczyzny wyjednało im wieczną nagrodę w niebie.

6. Módlmy się za nas, abyśmy nie ulegali ułudzie świata, ale wybierając to, co prawe i szlachetne, wzrastali w wewnętrznej wolności i przez naszą odpowiedzialną pracę przyczyniali się do rozwoju społecznego i kulturowego naszego kraju.

Boże, Ty jesteś Panem historii i narodów, usłysz głos Twego ludu i wysłuchaj naszej modlitwy, abyśmy szanując naszą wolność, odpowiedzialnie korzystali z darów, których udzieliłeś nam na ziemi, abyśmy dzięki temu mogli dojść do naszej ojczyzny w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.