loading

2022.11.20 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, z ufnością zanieśmy pragnienia naszych serc:

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

1. Jezu, Dobry Pasterzu, prosimy Cię za Ojca Świętego [Franciszka] oraz naszych biskupów i prezbiterów, spraw, aby z oddaniem prowadzili Twój lud do świętości.

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

2. Jezu, Królu królów, prosimy Cię za rządzących narodami, spraw, aby troszcząc się o doczesny porządek, kierowali się prawdziwym dobrem człowieka zgodnym z nauką Ewangelii.

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

3. Jezu, Synu Boga żywego, prosimy Cię za młodzież, która dziś przeżywa swoje święto, spraw, aby była nie tylko nadzieją współczesnego społeczeństwa, ale także znakiem Twojej miłości wobec każdego człowieka.

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

4. Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem każdego człowieka, prosimy Cię za zagubionych i nieznających Boga, spraw, aby zostali obdarzeni pragnieniem poznania i przyjęcia daru zbawienia.

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

5. Jezu, pragnący naszych dusz, prosimy Cię za naszych zmarłych, zwłaszcza tych, których wezwałeś do siebie w młodym wieku, spraw, aby uczestnicząc w dziale świętych w niebie, wypraszali dar świętości swoim żyjącym rówieśnikom.

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

6. Jezu, życie nasze, spraw, abyśmy trwając w nieustannym nawracaniu się, z radością patrzyli na ludzi młodych i przez świadectwo naszego życia ukazywali im drogę do pełnego zjednoczenia z Tobą.

     Jezu Chryste, Królu Wszechświata, wysłuchaj nas!

Jezu, cichy i pokornego serca, Ty, królując na krzyżu, objawiłeś swoje Bóstwo. Dlatego pełni ufności przychodzimy do Ciebie i wierzymy, że wysłuchasz naszego wołania. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.