loading

2022.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo Niepokalanej Maryi Panny zanieśmy do Boga nasze modlitwy:

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

1. Boże, Ty uczyniłeś Maryję Matką nowego stworzenia, prosimy, spraw, aby dzięki przyjmowanym sakramentom wierzący w Twoim Kościele nieustannie stawali się nowymi ludźmi na wzór Maryi Niepokalanie Poczętej.

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

2. Boże, Ty zachowałeś Maryję od grzechu pierworodnego i skłonności do zła, prosimy, udziel ludziom uwikłanym w zło i grzechy łaski odnalezienia drogi do pełnej wolności w Chrystusie.

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

3. Boże, Ty uczyniłeś Maryję Matką Twojego Syna, prosimy, pobłogosław wszystkie matki, aby wiernie wypełniły swoje powołanie przekazywania życia.

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

4. Boże, Ty dałeś nam Maryję jako przykład prawdziwej pokory, prosimy, dodaj młodym ludziom odwagi życia w czystości serca i obyczajów.

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

5. Boże, Ty przyjąłeś Niepokalaną Maryję do swojej wiecznej chwały, prosimy, daj wszystkim zmarłym dojść do radości życia wiecznego z Tobą.

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

6. Boże, Ty nas wszystkich przeznaczyłeś, abyśmy byli święci i nieskalani w Chrystusie, prosimy, ukształtuj nas na wzór Twojej pokornej i Niepokalanej Matki.

     Niech pełna łaski wstawia się za nami.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb zgodnie z Twoją wolą i spraw, abyśmy dzięki naśladowaniu Twojej Matki doszli do wiecznego zjednoczenia z Tobą i Twoim Synem, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.