loading

2022.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Przezwstawiennictwo św.Szczepana, pierwszego męczennika, który oddał życie, aby mogły narodzić się nowe pokolenia chrześcijan, ufnie przedstawiajmy nasze prośby Bogu:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby prowadził wierzących do ufnego patrzenia w niebo oraz odważnego głoszenia Ewangelii niezależnie od warunków życia, w których się znajdziemy.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby potrafli odpowiadać miłością na wyrządzane im krzywdy i błogosławić swoim prześladowcom, doprowadzając ich w ten sposób do przemiany ich myślenia i życia.

3. Módlmy się za sprawujących rządy, aby podejmowali rozważne i mądre decyzje, przyczyniając się do wprowadzania pokoju na terenach objętych konfiktami zbrojnymi.

4. Módlmy się za szkoły i uczelnie katolickie, aby wiernie pełniły swoją misję edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, kształcąc ludzi mądrych i odważnych, którzy będą potrafli dawać świadectwo swojej wiary w każdych okolicznościach życia.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy oddali swoje życie w obronie wiary i wyznawanych wartości, aby mogli cieszyć się oglądaniem Bożego oblicza w niebie.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza, abyśmy zawsze byli gotowi wyznawać naszą wiarę i jej bronić także za cenę naszego doczesnego życia.

Wszechmogący Boże, prosimy, wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie zanosimy, ufając wstawiennictwu św. Szczepana, który dał świadectwo swojej wiary aż do oddania życia za Chrystusa, naszego Pana i Mistrza, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.