loading

2022.12.30 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Dobremu Bogu, który jest Ojcem naszej ludzkiej rodziny, ufnie przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby cierpliwie i mądrze wskazywali rodzinom jak budować ich jedność w Bogu i z Bogiem.

2. Módlmy się za rządzących państwami i narodami, aby o osoby powierzone ich władzy troszczyli się jak o własne rodziny.

3. Módlmy się za rodziców, aby szukając odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania dzieci i budowania chrześcijańskiej rodziny, kierowali się swoją wiarą i miłością, którą Bóg złożył w ich sercach.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby dzięki mądremu wychowaniu przez swoich rodziców, tak jak Jezus, wzrastały w łasce u Boga i ludzi.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby razem z aniołami i świętymi mogli nieustannie uwielbiać Boga w niebie, wypraszając nam łaskę wierności Bogu w codziennym życiu.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Mszy św., abyśmy wzrastali w miłości i wprowadzali pokój i jedność w naszych rodzinach.

Ojcze naszej ludzkiej rodziny, wysłuchaj naszych próśb i przyjdź do każdego człowieka z właściwą pomocą w odpowiednim czasie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.