loading

2023.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Wsparci orędownictwem Świętej Bożej Rodzicielki – Maryi, zanośmy ufne błagania do Chrystusa Pana za Jego lud święty i wołajmy:

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

1. Chryste, Ty zechciałeś przyjąć ludzkie ciało z Maryi Dziewicy i narodzić się wśród ludzi, odradzaj swój Kościół na drodze ku jedności.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

2. Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie ogłosili światu pokój, spraw, aby przez wstawiennictwo Twej Matki Królowej Pokoju na całej ziemi zapanował trwały pokój i zgoda.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

3. Chryste, Ty uczyniłeś swoją Matkę Stolicą Mądrości, wlej ducha mądrości w serca wszystkich, którzy nami rządzą.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

4. Chryste, Ty dozwoliłeś, aby Maryja Dziewica stała pod krzyżem w czasie Twojej męki, umocnij serca cierpiących i chorych w spełnianiu Twojej woli.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

5. Chryste, Ty zabrałeś Twoją Matkę z ciałem i duszą do niebieskiej chwały, wprowadź naszych zmarłych do królestwa Twojej światłości.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

6. Chryste, Ty byłeś poddany swojej Matce i wiernie Jej służyłeś, naucz nas dzisiaj pokory i oddania wobec naszych braci.

     Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę i Wspomożycielkę, niech Ona zawsze wstawia się za nami, abyśmy wszyscy, którzy wzywamy Jej macierzyńskiej opieki, zjednoczyli się z Tobą w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.