loading

2023.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Dzisiaj Chrystus objawił się światu. Dziś Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Królowi wszystkich narodów. Dzisiaj na ziemi ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim narodom. Wdzięczni za tę wielką tajemnicę wspólnie oddajmy cześć Chrystusowi:

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

1. Panie, Synu Boży, Tobie mędrcy ofiarowali kadzidło jako znak Twojego Najwyższego Kapłaństwa, obdarz wszystkich kapłanów swojego Kościoła łaską mądrości i pokory.

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

2. Chryste, który jesteś Władcą wszystkich królów ziemi, oświeć wszystkich sprawujących władzę nad państwami, aby stanowili prawo według Twoich przykazań.

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

3. Panie, Światłości wszystkich narodów, Ty objawiając się światu, powołałeś do wiary narody pogańskie, wspomagaj misjonarzy i tych, którzy są głosicielami Twojego Imienia w świecie, aby nigdy nie zabrakło zwiastunów Ewangelii.

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

4. Chryste, Jedyna drogo do Ojca, Ty przez gwiazdę doprowadziłeś mędrców do siebie, doprowadź tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, do światła Twojej prawdy.

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

5. Panie, Synu człowieczy, Ty przyjmując ludzką naturę, wziąłeś na siebie cierpienia i słabości ludzi wszystkich czasów, uwolnij od kary naszych braci, którzy oczekują wyzwolenia z czyśćca.

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

6. Chryste, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, Ty dzisiaj dozwalasz nam radować się z Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie, spraw, abyśmy z tego źródła czerpali wszelką łaskę i umieli dzielić się nią z naszymi braćmi.

     Ty jesteś światłością wszystkich narodów.

Chryste, Ty doprowadziłeś do prawdziwej wiary narody pogańskie, spraw łaskawie, abyśmy poznając Ciebie na ziemi, zasłużyli na udział w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.