loading

2023.01.08 – CHRZEST PAŃSKI

Dzisiaj Chrystus dla naszego uświęcenia przyjął chrzest w Jordanie, dziękujmy Mu za to, że zechciał upodobnić się do nas pod każdym względem i wspominając nasz własny chrzest, prośmy go z ufnością:

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

1. Chryste, Ty przyjmując chrzest od Jana, zostałeś namaszczony Duchem Świętym, odradzaj na nowo swój Kościół łaską płynącą z sakramentu chrztu świętego.

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

2. Chryste, Ty jesteś Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, pomóż znaleźć drogę do Ciebie tym, którzy trwają w grzechach śmiertelnych.

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

3. Chryste, Ty przez swojego Ducha uświęcasz Twoje sługi na ziemi, umocnij serca osób, które Tobie poświęciły swoje życie w służbie potrzebującym.

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

4. Chryste, z Twojego przebitego boku wypłynęła krew i woda, spraw, aby ludzie, którzy doznają prześladowań i cierpienia, znaleźli ukojenie i siłę w zdroju Twojego miłosierdzia.

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

5. Chryste, Ty przez sakrament chrztu św. dajesz nam pełnię życia wiecznego, okaż swoją łaskawość zmarłym, za których oddałeś swoje życie.

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

6. Chryste, Ty po swoim Zmartwychwstaniu nakazałeś uczniom, aby nauczali wszystkie narody i udzielali chrztu w Twoje imię, daj, abyśmy dzisiaj byli Twoimi świadkami tam, gdzie nas posyłasz.

     Przez swojego Ducha uświęć nas, Chryste.

Panie Jezu Chryste, Ty odrodziłeś naszą upadłą naturę w wodzie chrztu św., spraw, abyśmy stale pamiętali o łasce płynącej z tego sakramentu i swoim życiem świadczyli o Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.