loading

2023.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

W swoim miłosierdziu Bóg powołał do wiary Apostoła Pawła i uczynił Go filarem swojego Kościoła. Módlmy się za cały lud Boży i wołajmy:

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

1. Ty posłałeś swojego Syna, aby odnowił przymierze z Tobą, spraw, aby Twój Kościół nieustannie wzrastał w wierności Twojemu przymierzu.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

2. Ty posłałeś swojego Syna, aby przez krew wylaną na krzyżu pojednał świat z Tobą, obdarz męstwem i wytrwałością chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu wiary w Chrystusa.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

3. Ty dałeś swojemu Synowi władzę nad każdym człowiekiem, aby dał życie wieczne wszystkim, którzy w Niego wierzą, doprowadź do prawdziwej wiary narody, które jeszcze Ciebie nie znają.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

4. Ty posłałeś swojego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa, dozwól, aby wszyscy ludzie dobrej woli chętnie współpracowali w głoszeniu Ewangelii.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

5. Ty umieściłeś swego Syna w niebie, po Twojej prawicy, wprowadź wszystkich, którzy umarli w Chrystusie, do swojego królestwa chwały.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

6. Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały ukazał się najpierw Apostołom, spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi.

     Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.

Boże, Ty powołałeś Świętego Pawła Apostoła, aby stał się narzędziem w głoszeniu Ewangelii narodom pogańskim, spraw łaskawie, abyśmy naśladowali przykład jego wytrwałości i zawierzyli swoje życie Twojej opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest