loading

2023.02.14 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

Wsparci orędownictwem Cyryla i Metodego zanieśmy nasze prośby do Jezusa Chrystusa za Jego lud święty i wspólnie wołajmy:

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

1. Panie, Ty powołałeś Świętych Cyryla i Metodego, aby byli głosicielami Twojego słowa, spraw, aby Kościół nieustannie niósł dobrą nowinę wszystkim ludziom.

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

2. Chryste, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem Twoich świętych, spraw, aby narody Europy na nowo odnalazły silną wiarę, jaką niegdyś mieli ich przodkowie.

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

3. Panie, Ty w swoich świętych dajesz nam przykład prawdziwej pobożności, daj nam roztropnych kapłanów, którzy będą prowadzić Twój lud tak, jak Ty to czyniłeś.

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

4. Chryste, Ty powiedziałeś przez usta Apostoła: Tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska, okaż swoją litość bezdomnym i porzuconym, aby dzięki pomocy innych ludzi i podjęciu własnego wysiłku mogli odzyskać to, co utracili.

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

5. Panie, Ty dajesz swoim owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twojej ręki, wybaw z czyśćca wszystkich zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

6. Chryste, Ty stawiasz nam za przykład wybranych wszystkich wieków, spraw, abyśmy naśladując cnoty, którymi żyli święci, tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości.

     Przez przyczynę świętych, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu, Ty dajesz swojemu Kościołowi ludzi o natchnionej myśli, którzy są dla nas wzorem świętości, spraw przez przyczynę Świętych Cyryla i Metodego, abyśmy służyli braciom i wraz z nimi wspólnie wzrastali w świętości. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.