loading

2023.02.22 – ŚRODA POPIELCOWA

Z sercem skruszonym stańmy przed Panem, który daje nam ten szczególny czas łaski. Wspólnie wołajmy do Niego:

     Chryste, usłysz nas.

1. Prosimy Cię o łaskę odnowy Twojego Kościoła, niech w sercach wiernych zamiast grzechu zapanuje cnota.

     Chryste, usłysz nas.

2. Wlej swoją łaskę w serca wszystkich, którzy sprawują władzę, aby dbali o pomyślność naszego narodu i naszej ojczyzny.

     Chryste, usłysz nas.

3. Wspieraj swoją łaską tych, którzy podejmują doroczne postanowienia, niech czas Wielkiego Postu przyczyni się do ich rozwoju duchowego.

     Chryste, usłysz nas.

4. Wzbudź w sercach wierzących ducha braterstwa, aby chętnie otwierali swoje serca na potrzeby biednych i potrzebujących.

     Chryste, usłysz nas.

5. Daj swoim wiernym łaskę dobrej modlitwy, aby mogli przychodzić z pomocą swoim braciom i siostrom, którzy jeszcze pozo- stają w czyśćcu.

     Chryste, usłysz nas.

6. Wzmocnij nasze serca swoją łaską, abyśmy przez post potrafli wyrzekać się wszystkiego, co nam przeszkadza w drodze do Ciebie, a otwierali się na najwyższe dobra.

     Chryste, usłysz nas.

Chryste, Synu Boży, Ty dajesz swojemu ludowi 40 dni pokuty i umartwienia, spraw, abyśmy jak najlepiej wykorzystali ten czas i z żywą wiarą mogli obchodzić święta wielkanocne. Który żyjesz i królujesz, przezwszystkie wieki wieków.

jest